Collectible cards

ENG

Collectible Cards are medium-sized format pictures that I sell as standalone cards and ship worldwide. Alternatively, I frame them in elegant spruce frames. Usually, there are three sizes, and I always print each of them only once (1/1)! They are, therefore, highly unique pieces from my travels, memories, and other events… Photos with value. The first set of thirty pieces I ever released into the world sold out within an hour! And how valuable will these photos be in a few years? I don’t know… But trust me, they truly enhance and enrich your interior.

Plus, there are also secret pieces with special value…, it’s like a lottery with mini investments. However, big things are happening in the Exclusive Prints section :).

More information about the prints can be found here: vzduch.art/cards

CZE

Collectible Cards jsou střědně-velké formáty obrazů, které prodávám jako samostatnétné karty a rozesílám po celém světě. A nebo je rámuji do elegantních smrkových ráměčků. Většinou se jedná o tři velikosti a každou znich vždy vytisknu jen jednou (1/1)! Jsou to tedy velice unikátní kousky z mých cest, vzpomínek a jiných událostí… Fotky co mají hodnotu. První set třiceti kusů, které jsem kdy pustil do světa, se vyprodal za hodinu! A jak budou tyto fotky cenné za pár let? Nevím… Ale věřte mi, že skutečně ozvláštní a obohatí váš interiér.
Plus jsou zde i tajné kousky se specielní hodnotou…, je to taková loterie s mini investicemi. Avšak velké věci se dějí v sekci Exlusive prints :).

Více informací o tiscích najdete zde: vzduch.art/cards

21/38